projecten

Kerk in Nood

Houdt het geloof levend

 
Home Projecten Midden-Oosten Project: renovatie van Syrisch-Katholieke kerk in Bethlehem

Avond van de Martelaren 2015

uitnodigingavondvandemartelaren2015

Steek een kaarsje aan

Uw gebedsintentie

Wordt vrijwilliger

module_vrijwilligers
Project: renovatie van Syrisch-Katholieke kerk in Bethlehem
dinsdag 20 april 2010 13:01

Heilig LandExodus van Christenen uit Heilig Land

De exodus van de Christenen uit het Heilig Land gaat nog onverdroten voort. Terwijl in 1940 nog 80% van de inwoners van Bethlehem Christen was, is dat nu nog maar zo’n 10%. “Als er ooit op een dag geen Christenen meer zouden wonen in het Heilig Land, dan zouden wij het geen Heilig Land meer mogen noemen”, zo zegt onze Midden-Oosten specialist Marie-Ange Siebrecht. “De Heilige plaatsen zijn belangrijk, maar de levende stenen zijn de Christenen zélf. Dus wij moeten hen helpen vol te houden, we moeten hen steunen”, roept Marie-Ange Siebrecht op aan alle Christenen in het Westen.

Christenen onder druk

Gelukkig zijn er ook veel Christenen die geen aandrang voelen om hun land te verlaten. Een veel gehoorde opmerking luidt ongeveer als volgt: “Het is voor mij van grote betekenis dat ik in de stad van David ben geboren, in de stad waar Jezus ter wereld kwam. Ik wil het land niet verlaten, het land van mijn voorouders. Mijn huis, mijn familie. Alles wat ik heb is hier!” Maar ondanks dit alles zien veel mensen geen alternatief, omdat de inwoners van Bethlehem vandaag de dag als het ware in een gevangenis leven. Zij kunnen nauwelijks reizen zonder een controlepost te moeten passeren. Zelfs kinderen merken het op. Vraag kinderen die op straat spelen ernaar en zij zullen zeggen: “Vroeger konden we ook aan de overzijde van de straat spelen, maar nu hebben ze een muur gebouwd en kunnen we de straat niet meer oversteken. Wij zijn één familie, maar de helft woont hier en de andere helft aan de andere zijde. Er spelen ook kinderen aan de andere kant, maar wij kunnen niet meer samen spelen.”

Kerk bied gemeenschap en passende plaats

Veel volwassenen kunnen hun gezinnen nauwelijks meer onderhouden. In Bethlehem is er vrijwel geen werk en meer dan twee derde van de bevolking kan de stad niet uit om elders werk te vinden. Zo merkte een Christen op: “Wij wonen maar net vijf minuten van Jeruzalem, maar we kunnen er niet naartoe. Zij behandelen ons als terroristen!”

Maar in de Kerk kunnen de gelovigen nog iets van gemeenschap beleven. Hoe meer ze zijn geworteld in het parochie-leven, hoe meer ze hun liturgie, gebed, aanbidding en sociale activiteiten kunnen vieren des te meer ook de jongeren in het land zullen blijven. Maar ze hebben een passende plek nodig om al deze activiteiten te organiseren.

Renovatie van Kerk en parochiecentrum

Het kerkgebouw van de Syrisch-Katholieke Kerk in Bethlehem, het parochiecentrum en de pastorie zijn dringend aan een renovatie toe, opdat de gebouwen beter tegemoet komen aan de behoeften van de parochianen. Kerk in Nood wil € 20.000 bijdragen. Wij hebben niet vergeten wat onze oprichter, pater Werenfried van Straaten schreef bij zijn terugkeer van een bezoek aan het Heilig Land in 1956: “Kort geleden bezocht ik het Heilig Land. Het land waar de heuvels, wegen en dorpen de sporen dragen van onze Heiland, waar Jezus en Zijn Heilige Moeder konden lachen en huilen. Een vruchtbare wijngaard, waar God in nood verkeerde en waar tot op de dag van vandaag de Kerk in haar leden het lijden en dood draagt van de Gekruisigde.”

Het is diezelfde Kerk die we ook nu weer willen steunen.

Projectcode: 321-01-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.

 

doneer nu project button

of doneer via bank 22 71 75 484 tnv Kerk in Nood 's-Hertogenbosch

Veilig doneren

doneer_nu_button 
of doneer via bank
NL64 FVLB 0227 1754 84
ANBI_webBIC: FVLB NL22
tnv Kerk in Nood
's-Hertogenbosch

Webwinkel

huispaaskaars 2015

Huispaaskaars 2015

Gerelateerde berichten

Twitter Image
Facebook Image

Gebed van de Dag

Palmzondag 29 maart 2015

Almachtige eeuwige God,
U hebt Uw Zoon met menselijkheid bekleed en Hem het kruis van de dienstknecht doen dragen. Geef dat wij op deze Palmzondag Zijn lijden ter harte nemen en dat wij deel hebben aan Zijn verrijzenis. Geef dat de machthebbers van onze wereld Uw almacht erkennen en open hun hart voor Uw woord van liefde. Door Christus onze Heer.

Zoeken

RSS-feeds